2014. November 18., Kedd, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Jelentés a város környezeti állapotáról
2. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
3. - Belterületbe vonási kérelem a 0186/174 hrsz-ú ingatlanra
4. - Belterületbe vonási kérelem a 0186/201 hrsz-ú ingatlanra
5. - A Kossuth L. u. 15. alatti 37 m2-es helyiség ingyenes használatba adása
6. - A 140/2014. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása (Jurisics tér 7.)
7. - Az Abért-tó önkormányzati tulajdonba kerülése
8. - A 2683 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása
9. - A kőszegfalvi városrészen kiépítendő tájékoztató- és hirdetőtáblák elhelyezése
10. - A 2015. évi hulladékszállítási díjak meghatározása
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2014. november 18-án (kedden) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. Jelentés a város környezeti állapotáról
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Belterületbe vonási kérelem a 0186/174 hrsz-ú ingatlanra
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Belterületbe vonási kérelem a 0186/201 hrsz-ú ingatlanra
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A Kossuth L. u. 15. alatti 37 m2-es helyiség ingyenes használatba adása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A 140/2014. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat módosítása (Jurisics tér 7.)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Az Abért-tó önkormányzati tulajdonba kerülése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. A 2683 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának ingyenes felajánlása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. A kőszegfalvi városrészen kiépítendő tájékoztató- és hirdetőtáblák elhelyezése
Előterjesztő: Tóth Gábor képviselő10. A 2015. évi hulladékszállítási díjak meghatározása
Előterjesztő: Kovács István igazgató
Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2014. november 12.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök