2015. Január 22., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról szóló rendelet módosítása
3. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása
4. - Az ISES Alapítvány tevékenységéről szóló beszámoló
5. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése
6. - A Római Katolikus Plébánia Hivatalnak nyújtott támogatásról beszámoló
7. - Megyei kitüntetési javaslatok
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez javaslat (szóbeli előterjesztés)
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2015. január 22-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Edina aljegyző

2. A gyermekjóléti ellátási formákról szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

3. A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

4. Az ISES Alapítvány tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: dr. Miszlivetz Ferenc, az ISES Alapítvány igazgatója

5. Múzeumi tárgyak letétbe helyezése
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető

6. A Római Katolikus Plébánia Hivatalnak nyújtott támogatásról beszámoló
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési
osztályvezető

7. Megyei kitüntetési javaslatok
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző

8. A képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez javaslat (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sas Norbert bizottsági elnök

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2015. január 15.
Sas Norbert s. k.
bizottsági elnök