2015. Február 18., Szerda, 14:00 óra, Városháza 131. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 9/2006. (VII. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése
3. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása
4. - Egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek meghatározása
5. - Az „Írottkő Program” fejlesztési stratégia véleményezése (e témához kapcsolódóan hétfőn még pótanyagot küldünk)
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2015. február 18-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 9/2006. (VII. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

2. Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

3. A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

4. Egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek meghatározása
Előterjesztő: Kovács István igazgató

5. Az „Írottkő Program” fejlesztési stratégia véleményezése (e témához kapcsolódóan hétfőn még pótanyagot küldünk)
Előterjesztő: a Promen Tanácsadó Kft. képviselője, Szendi Kata


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2015. február 11.


Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök