2015. Március 17., Kedd, 14:00 óra, Városháza 131. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
2. - A közterületek használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
4. - Beszámoló Az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről
5. - Cák község településrendezési eszközei
6. - Velem község településrendezési eszközei
7. - A 028 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
8. - A 6088/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
9. - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása
10. - Vagyonügy: A 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat
11. - Megüresedett önkormányzati lakás további hasznosítása (Gyöngyös u. 19. fsz. 2.)
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2015. március 17-én (kedden) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

2. A közterületek használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

4. Beszámoló Az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről
Előterjesztő: Bakos György, az egyesület elnöke

5. Cák község településrendezési eszközei
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész

6. Velem község településrendezési eszközei
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész

7. A 028 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


8. A 6088/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

9. A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

10. Vagyonügy:
a) A 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési
és üzemeltetési osztályvezető

11. Megüresedett önkormányzati lakás további hasznosítása (Gyöngyös u. 19. fsz. 2.)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

Zárt ülés keretében:

12. Kőszeg Város Önkormányzata kitüntetéseire és elismerő címeire érkezett javaslatok elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintézőMegjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2015. március 12.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök