2015. Április 16., Csütörtök, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság rendkívüli ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati anyagának és a településfejlesztési koncepció főbb irányelveinek elfogadása
2. - Bérleti szerződés az Egészségházra
3. - EGY MAPPÁBAN RENDKÍVÜLI EGYÜTTES ÜLÉS 2015. 04. 16.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG VÁROSFERJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KŐSZEG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G


KULTURÁLIS, OKTATÁSI, SZOCIÁLIS,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
KŐSZEG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság, a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság és a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

2015. április 16-án (csütörtökön) 10.00 órakor

rendkívüli együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 2 óra.


N A P I R E N D :

1. Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati anyagának és a településfejlesztési koncepció főbb irányelveinek elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

2. Bérleti szerződés az Egészségházra
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2015. január 30.


Sas Norbert s. k. Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök bizottsági elnök


Keszei Balázs s. k.
bizottsági elnök