2015. Április 21., Kedd, 14:00 óra, Városháza 131. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról
2. - A képviselő-testület 2014-2019-es gazdasági programja (az anyagot hétfőn küldjük)
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
4. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben
5. - Az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
6. - A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
7. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának elfogadása
9. - Keretmegállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról
10. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja
11.a - Vagyonügyek: A levéltár helyiséghasználata
11.b - 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése
11.d - 4903 hrsz-ú ingatlan értékesítése
11.e - 0202/2 hrsz-ú út megszüntetése
12. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZ. 2015. 04. 21.
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2015. április 21-én (kedden) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról
Előterjesztő: Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, az ISES Alapítvány igazgatója

2. A képviselő-testület 2014-2019-es gazdasági programja (az anyagot hétfőn küldjük)
Előterjesztő: Huber László polgármester

3. Kőszeg Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

4. Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben
Előterjesztő: Básthy Béla alpolgármester

5. Az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

6. A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

7. A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


8. A VASIVÍZ Zrt. Igazgató Tanácsába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása
Előterjesztő: Huber László polgármester

9. Keretmegállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

10. Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

11. Vagyonügyek:
a) A levéltár helyiséghasználata
b) 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése
c) 4903 hrsz-ú ingatlan értékesítése
d) 0202/2 hrsz-ú út megszüntetése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési
és üzemeltetési osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2015. április 15.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök