2015. Május 21., Csütörtök, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekétkeztetésről szóló rendelet módosítása
2. - Az önkormányzati közalapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, személyi és anyagi helyzetükről
3. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről
4. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződés megszüntetése
5. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata
6. - A városi intézmények képzési tervének jóváhagyása
7. - A JVMK és Várszínház és a Chernel Kálmán Városi Könyvtár SZMSZ módosítása
8. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése
9. - Az Árpád tér 23. alatti önkormányzati lakás bérbeadási módjának eldöntése
10. - A Schneller I. u. 1. I/2. alatti önkormányzati lakás bérbeadási módjának eldöntése
11. - A Liszt Ferenc u. 26. alatti önkormányzati lakás bérlőkijelölése
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, SZOCIÁLIS,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

2015. május 21-én (csütörtökön) 10.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. A gyermekétkeztetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

2. Az önkormányzati közalapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, személyi és anyagi helyzetükről
Előterjesztők: a közalapítványok kuratóriumi elnökei

3. Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

4. A Kodolányi hagyaték letéti szerződés megszüntetése
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető

5. A közművelődési koncepció felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

6. A városi intézmények képzési tervének jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

7. A JVMK és Várszínház és a Chernel Kálmán Városi Könyvtár SZMSZ módosítása
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

8. Orvosi szolgálati lakás megszüntetése
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

9. Az Árpád tér 23. alatti önkormányzati lakás bérbeadási módjának eldöntése
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

10. A Schneller I. u. 1. I/2. alatti önkormányzati lakás bérbeadási módjának eldöntése
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

11. A Liszt Ferenc u. 26. alatti önkormányzati lakás bérlőkijelölése
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

Zárt ülés keretében:
12. Kitüntetési javaslat elbírálása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezetőMegjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2015. május 13.
Keszei Balázs s. k.
a bizottság elnöke