2015. Június 18., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 131. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Beszámoló a Kőszegi sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről
1.b - Látványtó kialakításához előzetes hozzájárulás megadása
2. - Beszámoló a temetkezési szolgáltatás végzéséről
3. - Kőszeg Város Településrendezési eszközei I. számú módosításának elfogadása
4. - Új parkolási rendelet megalkotása és parkolási közszolgáltatási szerződés megkötése
5. - A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
6. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására
7. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
8. - A Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztalhoz történő csatlakozás
9. - Megállapodás ingatlanhasználatról és járóbeteg szakrendelés működtetéséről
10. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata, felújítási terv készítése
11. - Az ISES Alapítvány beszámolója a Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységről
12. - A Munkácsy M. u. 17. alatti épület ideiglenes használata
13. - Tájékoztató az ipari parkról, fejlesztési lehetőségek
14. - EGY MAPPÁBAN PÉNZÜGYI BIZ. 2015. 06. 15.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2015. június 18-án (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. a) Beszámoló a Kőszegi sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről
b) Látványtó kialakításához előzetes hozzájárulás megadása
Előterjesztő: Kelemen Péter, az egyesület elnöke

2. Beszámoló a temetkezési szolgáltatás végzéséről
Előterjesztő: Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője

3. Kőszeg Város Településrendezési eszközei I. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész

4. Új parkolási rendelet megalkotása és parkolási közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

5. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

6. Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására
Előterjesztő: Rába Kálmán képviselő

7. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
8. A Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztalhoz történő csatlakozás
Előadó: a polgármester nevében Raposa Helga projektmenedzser

9. Megállapodás ingatlanhasználatról és járóbeteg szakrendelés működtetéséről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata, felújítási terv készítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. Az ISES Alapítvány beszámolója a Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

12. A Munkácsy M. u. 17. alatti épület ideiglenes használata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

13. Tájékoztató az ipari parkról, fejlesztési lehetőségek
Előterjesztő: Janzsó Tamás, a Nemzeti Ipari park Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója
Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2015. június 11.Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke