2015. Június 17., Szerda, 14:00 óra, Városháza 131. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről
1.b - Látványtó kialakításához előzetes hozzájárulás megadása
2. - Beszámoló a temetkezési szolgáltatás végzéséről
3. - Kőszeg Város Településrendezési eszközei I. számú módosításának elfogadása
4. - Új parkolási rendelet megalkotása és parkolási közszolgáltatási szerződés megkötése
5. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata, felújítási terv készítése
6. - Megállapodás ingatlanhasználatról és járóbeteg szakrendelés működtetéséről
7. - Az ISES Alapítvány beszámolója a Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységről
8. - Tájékoztató az ipari parkról, fejlesztési lehetőségek
9.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése
9.b - Az Írottkő u. 9/C. III. 33. sz. alatti lakás értékesítése
9.c - Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék
9.d - A Munkácsy M. u. 17. alatti épület ideiglenes használata
10. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZ. 2015. 06. 17.
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁGM E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2015. június 17-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :1. a) Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről
b) Látványtó kialakításához előzetes hozzájárulás megadása
Előterjesztő: Kelemen Péter, az egyesület elnöke

2. Beszámoló a temetkezési szolgáltatás végzéséről
Előterjesztő: Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője

3. Kőszeg Város Településrendezési eszközei I. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész

4. Új parkolási rendelet megalkotása és parkolási közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

5. Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata, felújítási terv készítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

6. Megállapodás ingatlanhasználatról és járóbeteg szakrendelés működtetéséről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

7. Az ISES Alapítvány beszámolója a Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

8. Tájékoztató az ipari parkról, fejlesztési lehetőségek
Előterjesztő: Janzsó Tamás, a Nemzeti Ipari park Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója

9. Vagyonügyek:
a) A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése
b) Az Írottkő u. 9/C. III. 33. sz. alatti lakás értékesítése
c) Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék
d) A Munkácsy M. u. 17. alatti épület ideiglenes használata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2015. június 11.Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök