2015. Augusztus 19., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. - A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
4. - Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft-ről és alapító okirat módosítás
5. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás és -kezelés helyzetéről
6. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
7. - Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban
8. - Sikertelenül pályáztatott ingatlanok
10. - Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
11. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
12. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
13. - EGY MAPPÁBAN PÉNZÜGYI BIZ. 2015. 08. 19.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2015. augusztus 19-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

A bizottság az 1-8. napirendi pontokat a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottsággal együttes ülés keretében tárgyalja meg.

N A P I R E N D :

1. A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

2. A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

3. A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

4. Tulajdonosi döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft-ről és alapító okirat módosítás
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

5. Beszámoló a hulladékgazdálkodás és -kezelés helyzetéről
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

6. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

7. Hirdetőtábla-rendszer kialakítása a városban
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


8. Sikertelenül pályáztatott ingatlanok
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


Ezt követően a Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendekkel folytatja ülését:

9. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

10. Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

11. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

12. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2015. augusztus 12.Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke