2015. Szeptember 15., Kedd, 14:00 óra, Városháza 131. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
2. - Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása
3. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása
4. - A 6901/3 hrsz-ú ingatlanra belterületbe vonási kérelem
5.a - Vagyonügyek: A 454 és 455 hrsz-ú ingatlanokra vételi szándék
5.b - A Munkácsy M. u. 7. alatti ingatlanra vételi szándék
5.c - A Kálvária u. 16. tetőtér 8. lakásra vételi szándék
6. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZ. 2015. 09. 15.
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság
2015. szeptember 15-én (kedden) 14.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

2. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Kovács Bence városi koordinátor

3. Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész

4. A 6901/3 hrsz-ú ingatlanra belterületbe vonási kérelem
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó ügyintéző

5. Vagyonügyek:
a) A 454 és 455 hrsz-ú ingatlanokra vételi szándék
b) A Munkácsy M. u. 7. alatti ingatlanra vételi szándék
c) A Kálvária u. 16. tetőtér 8. lakásra vételi szándék
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó ügyintézőMegjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2015. szeptember 9.


Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök