2016. Február 18., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
2. - A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló rendelet módosítása
4. - A Segítő Kéz Közalapítvány Felügyelő Bizottságába tagok választása
5. - A 2016. évi vagyonhasznosítási koncepció elfogadása
6. - Beszámoló az önkormányzat által 2015. évben a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, azok elszámolásairól és önkormányzati kapcsolataikról
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő SZ E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2016. február 18-án (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

2. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

3. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

4. A Segítő Kéz Közalapítvány Felügyelő Bizottságába tagok választása
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor jegyző

5. A 2016. évi vagyonhasznosítási koncepció elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városüzemeltetési osztályvezető

6. Beszámoló az önkormányzat által 2015. évben a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, azok elszámolásairól és önkormányzati kapcsolataikról
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző

Zárt ülés keretében:
7. Javaslat Gayer Gyula emlékplakett odaítélésére
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2016. február 11.
Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke