2007. Augusztus 21., Kedd, 08:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Bizottsági anyag - KIOS
KULTURÁLIS, IDEGENFORGALMI,
OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság

2007. augusztus 21-én (kedden) 8.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívjuk.
Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra

N A P I R E N D :

1. A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat megalkotása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

4. A KSE által kötött szerződések felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián és Fehér Csaba ügyintézők

5. A Kőszegfalvi SE igénye
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

6. Közalapítványok felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Kőszeg, 2007. augusztus 15.


Dr. Mátrai István s. k.
a bizottság elnöke