2016. Április 21., Csütörtök, 09:30 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2015.évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2. - A lakbértámogatásról szóló 34/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
3. - Területfejlesztési Operatív Program pályázatairól döntés
4. - Az Írottkő Natúrpark Egyesület 2015. évi beszámolója, 2016. évi munkaterve
5. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2015. évi tevékenységéről
6. - Beszámoló a 2015. évben végzett gyermekvédelmi munkáról
7. - Vagyonügy: Velemi utca 17/A. 3. emelet 13. alatti lakás értékesítése
8. - EGY MAPPÁBAN HUMÁNERŐFORRÁS BIZ. 2016. 04. 21.
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, SZOCIÁLIS,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

2016. április 21-én (csütörtökön) 9.30 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2015.évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

2. A lakbértámogatásról szóló 34/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

3. Területfejlesztési Operatív Program pályázatairól döntés
Előterjesztő: Huber László polgármester

4. Az Írottkő Natúrpark Egyesület 2015. évi beszámolója, 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Bakos György elnök

5. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kelemen Péter elnök

6. Beszámoló a 2015. évben végzett gyermekvédelmi munkáról
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

7. Vagyonügy:
- Velemi utca 17/A. 3. emelet 13. alatti lakás értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városüzemeltetési osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2016. április 14.
Keszei Balázs s. k.
a bizottság elnöke