2016. Április 20., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának beszámolója
2. - Területfejlesztési Operatív Program pályázatairól döntés
3. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2015. évi beszámolója, 2016. évi munkaterve
4. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2015. évi tevékenységéről
5. - A KFC kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadására
6. - Rekreációs célra önkormányzati tulajdonú ingatlanok kijelölése
7. - A Kőszegi Városüzemeltetési KFT támogatási kérelme hulladékgyűjtő gépjármű és egyéb kommunális gép vásárlásához
9. - Jurisics Ipari Park művelési ág besorolás rendezése
10. - Kőszegfalvi SE kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadása
11.a - Vagyonügyek: Velemi utca 17/A. 3. emelet 13. alatti lakás értékesítése
11.b - 0203/4 és 0199/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása
12. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZ. 2016. 04. 20.
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG
KŐSZEG


M E G H Í V ÓÉrtesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság
2016. április 20-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának beszámolója
Előadó: a polgármester nevében Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdasági osztályvezető

2. Területfejlesztési Operatív Program pályázatairól döntés
Előterjesztő: Huber László polgármester

3. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2015. évi beszámolója, 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Bakos György elnök

4. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kelemen Péter elnök

5. A KFC kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor jegyző

6. Rekreációs célra önkormányzati tulajdonú ingatlanok kijelölése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városüzemeltetési osztályvezető

7. A Kőszegi Városüzemeltetési KFT támogatási kérelme hulladékgyűjtő gépjármű és egyéb kommunális gép vásárlásához
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

8. Településrendezési eszközök III. sz. módosítása, munkaközi anyag ismertetése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész

9. Jurisics Ipari Park művelési ág besorolás rendezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városüzemeltetési osztályvezető

10. Kőszegfalvi SE kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor jegyző

11. Vagyonügyek:
a.) Velemi utca 17/A. 3. emelet 13. alatti lakás értékesítése
b.) 0203/4 és 0199/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina városüzemeltetési osztályvezetőMegjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2016. április 14.
Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök