2007. Augusztus 21., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Bizottsági anyag - pénzügy
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2007. augusztus 21-én (kedden) 14 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.N A P I R E N D :

1. A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. Intézményi átszervezések tapasztalatai
Előterjesztők: Preininger Ferenc bizottsági elnök és Fehér Csaba intézményi ellenőr

4. A piacról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Tóth László jegyző

5. Rajnis u. 7. épület (Natúrpark Egyesület) használati szerződése
Előterjesztő: Dr. Tóth László jegyző

6. Képviselők részére hordozható számítógép beszerzése
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor aljegyző

7. Kistérségi Társulás Alapító Okiratának hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Huber László polgármester

8. Törvényességi észrevétel
Előterjesztő: Huber László polgármester

9. Behajtási engedéllyel kapcsolatos fellebbezés
Előadó: a polgármester nevében Dr. Nagy Edina osztályvezető

10. Digitális földmérési alaptérkép
Előadó: a polgármester nevében Dr. Nagy Edina osztályvezető

11. TV-s közbeszerzési pályázat elbírálása
Előterjesztő: Ujvári Csaba, a közbeszerzési munkacsoport vezetője

12. Kőszegi Városüzemeltető Kht. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: Szima Andrea, a Felügyelő Bizottság elnöke

13. A 2975/17 hrsz-ú gázkiváltás szerződés jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

14. Jurisics tér 7. alatti önkormányzati bérlakás további hasznosítása (helyszínen osztjuk ki)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

15. Az útépítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

16. A Rajnis utca súlykorlátozása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

17. A posztógyár területének megosztása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

18. Közalapítványok felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

19. Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat megalkotása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

20. A KSE által kötött szerződések felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

21. A Tűzoltóság Alapító Okirata és SzMSz-a jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

22. A Kőszegfalvi SE igénye
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Zárt ülés keretében:
23. Megyei kitüntetésre javaslat
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2007. augusztus 14.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök