2016. Október 20., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
2. - Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
3.a - Hulladékgazdálkodásra vonatkozó Állami Számvevőszék jelentés megtárgyalása
3.b - Döntés a Városüzemeltető Kht. alapításakor elmaradt ingatlan apport ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről
4. - A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
5.a - Csók István Művészkör Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése
5.b - Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel feladatátvállalási megállapodás kötése
6. - Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának ingyenes raktárhelyiség használata
7. - A temető jövőbeni üzemeltetése
8. - EGY MAPPÁBAN PÉNZÜGYI BIZ. 2016. 10. 20.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő SZ E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2016. október 20-án (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

2. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

3. a) Hulladékgazdálkodásra vonatkozó Állami Számvevőszék jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Huber László polgármester
b) Döntés a Városüzemeltető Kht. alapításakor elmaradt ingatlan apport ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről
Előterjesztő: Kovács István Városüzemeltető Kft. igazgató

4. A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

5. a) Csók István Művészkör Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése
Előadó: a polgármester nevében Dr. Zalán Gábor jegyző
b) Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel feladatátvállalási megállapodás kötése
Előadó: a polgármester nevében Dr. Zalán Gábor jegyző

6. Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának ingyenes raktárhelyiség használata
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

7. A temető jövőbeni üzemeltetése
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2016. október 12.

Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke