2007. Augusztus 22., Szerda, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Bizottsági anyag - városfejlesztés
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2007. augusztus 22-én (szerdán) 15 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
A napirendi pontok sokaságára való tekintettel kezdődik az ülés 15 órakor!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Prezentáció digitális közmű alaptérképről
Előterjesztő: Budai Ferenc, a Geodéziai és Térképészeti Zrt. osztályvezetője

2. Közterület elnevezése
Előadó: a polgármester nevében Dr. Nagy Edina osztályvezető

3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat helyiségügye
Előterjesztő: Dr. Tóth László jegyző

4. A KSE által kötött szerződések felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián és Fehér Csaba ügyintézők

5. A Településfejlesztési Koncepció módosítása
Előterjesztő: Németh István főépítész

6. Nagy Péter és Lőczi János kérelme
Előterjesztő: Németh István főépítész

7. Várkonyi Botond kérelme
Előterjesztő: Németh István főépítész

8. Védőzöldek szöveges szabályozása
Előterjesztő: Németh István főépítész

9. Andorka Ernő kérelme
Előterjesztő: Németh István főépítész

10. Tánczos Árpád és társai kérelme
Előterjesztő: Németh István főépítész

11. Dr. Grozdits Károly kérelme
Előterjesztő: Németh István főépítész
- 2 –
12. A Kőszegi Városüzemeltető Kht. egyszerűsített mérlegbeszámolója, könyvvizsgálói jelentés
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

13. A Kőszegi Városüzemeltető Kht. által kezelt ingatlanok értékesítése
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

14. Az útépítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

15. A Városmajor területének hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

16. A posztógyár területének megosztása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

17. Városrehabilitációs támogatás iránti kérelem
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

18. Akadálymentes parkoló kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

19. Vagyonügyek:
- 2975/17 hrsz. Gázkiváltás szerződés jóváhagyása
- Nyilvános WC-k látványterv jóváhagyása
- A vagyonkoncepció módosítása
- Csöglei István és felesége kérelme
- Fábián József kérelme
- Colic Margit vételi szándéka
- A Kálvária u. 23. alatti lakás hasznosítása
- A 1160/11 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
- A 2975/3 és /4 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat
- A 447 és 473 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
- A 2869/16 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
- A 2959/4 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
- A 1129/40 hrsz-ú ingatlan átminősítése
- Sikertelenül pályáztatott ingatlanok (Forrás u., Kálvária u.)+(Űrhajósok u.)
- A 3537/39 és /40. hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
- A 2352/3 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
- A 0205/17 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
- A 484 és 485 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat
- Csónakázó tó büfé értékesítése (Tompa Krisztián)
- Rákóczi F. u. 40. épület ráépítés jóváhagyása (helyszínen kiosztva)
- A 2898 hrsz-ú ingatlan telekalakítás és vétel
- Jurisics tér 7. alatti megüresedett bérlakás további hasznosítása (helyszínen kiosztva)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

20. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2007. augusztus 14.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök