2017. Február 16., Csütörtök, 09:30 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Szociális Gondozási Központ 2017. évi intézményi térítési díjának megállapítása
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
3. - Beszámoló az önkormányzat által 2016. évben a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, azok elszámolásáról, valamint a polgármesteri keret felhasználásáról
4. - Városi Múzeum Alapító Okiratának módosítása
5. - Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői pályázatának kiírása
6. - Védőnői és iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás szerződés módosítása (Velem, Bozsok)
7. - A 2017. évi városbejárási terv jóváhagyása
8. - Óvodák önkormányzati fenntartásba vétele
9. - EGY MAPPÁBAN HUMÁNERŐFORRÁS BIZ. 2017. 02. 16.
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, SZOCIÁLIS,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

2017. február 16-án (csütörtökön) 9.30 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A Szociális Gondozási Központ 2017. évi intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető

2. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

3. Beszámoló az önkormányzat által 2016. évben a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, azok elszámolásáról, valamint a polgármesteri keret felhasználásáról
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor jegyző

4. Városi Múzeum Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

5. Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői pályázatának kiírása
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

6. Védőnői és iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás szerződés módosítása (Velem, Bozsok)
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

7. A 2017. évi városbejárási terv jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2017. február 9.
Keszei Balázs s. k.
a bizottság elnöke