2017. Február 16., Csütörtök, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Szociális Gondozási Központ 2017. évi intézményi térítési díjának megállapítása
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
3. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (Az anyagot később küldjük!)
4. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyása
6. - Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központi és Várszínház intézményvezetői pályázatának kiírása
7. - Beszámoló az önkormányzati által 2016. évben a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, azok elszámolásáról, valamint a polgármesteri keret felhasználásáról
8. - Városi Múzeum Alapító Okiratának módosítása
9. - Védőnői és iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás szerződés módosítása (Velem, Bozsok)
10. - A 2017. évi városbejárási terv jóváhagyása
11. - Domonkos Rendi Nővérek terület visszaigénylése iránti kérelem
12. - Óvodák önkormányzati fenntartásba vétele
13. - EGY MAPPÁBAN PÉNZÜGYI BIZ. 2017. 02. 16.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2017. február 16-án (csütörtökön) 16.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. A Szociális Gondozási Központ 2017. évi intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető

2. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

3. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015.
(VI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (Anyagot később küldjük!)
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető

4. A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető

5. Településrendezési eszközök IV. számú módosítás végső elfogadása (Anyagot később küldjük!)
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész

6. Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központi és Várszínház intézményvezetői pályázatának kiírása
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

7. Beszámoló az önkormányzati által 2016. évben a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, azok elszámolásáról, valamint a polgármesteri keret felhasználásáról
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor jegyző

8. Városi Múzeum Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

9. Védőnői és iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátás szerződés módosítása (Velem, Bozsok)
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

10. A 2017. évi városbejárási terv jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető

11. Domonkos Rendi Nővérek terület visszaigénylése iránti kérelem
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezetőMegjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2017. február 9.


Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke