2007. Augusztus 27., Hétfő, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság rendkívüli ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Bizottsági anyag
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2007. augusztus 27-én (hétfőn) 9.00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :
oldal
1. Úszásoktatás támogatása 3.
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

2. A Szabóhegyi Üdülőegyesület kérelme 6.
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. a) Prezentáció digitális közmű alaptérképről 9.
Előterjesztő: Budai Ferenc osztályvezető
b)Digitális földmérési alaptérkép (a melléklet megegyezik az előző ülés anyagával)
Előadó: a polgármester nevében Dr. Nagy Edina osztályvezető

4. Jurisics tér 7. alatti önkormányzati lakás hasznosítása 16.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A 2975/17 hrsz-ú gázkiváltás szerződés jóváhagyása 32.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A 484 és 485 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat 40.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Közlekedési táblák felülvizsgálata a belvárosban (Papíron megküldve)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. A Rajnis utca súlykorlátozása 43.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása 50.
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Közhasznú foglalkoztatási támogatás igénybe vétele 51.
Előadó: a polgármester nevében Fehér Csaba belső ellenőr

Zárt ülés keretében:

11. A Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság tagjának megválasztása 53.
Előterjesztő: Huber László polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2007. augusztus 23.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök