2017. December 14., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kérelme
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása
3. - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról szóló 31/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
4. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
5. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (Az anyagot később küldjük!)
6. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár létszám kérelme
7. - A távhőszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
8. - Horvátzsidány Község Önkormányzatának a tagóvoda létszámemelésre vonatkozó kérelme
9. - Újvárosi Óvoda Székhely Intézményének létszámemelésre vonatkozó kérelme
10. - Többletmunka elvégzéséhez pénzügyi fedezet biztosítása a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek
11. - EGY MAPPÁBAN PÉNZÜGYI BIZ. 2017. 12. 14.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő SZ E G


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2017. december 14-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kérelme
Előterjesztő: Huber László polgármester

2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról szóló 31/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a jegyző nevében: dr. Nagy Edina aljegyző

5. Kőszeg Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (Az anyagot később küldjük!)
Előterjesztő: Bertók Sándor főépítész

6. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár létszám kérelme
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató

7. A távhőszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

8. Horvátzsidány Község Önkormányzatának a tagóvoda létszámemelésre vonatkozó kérelme
Előadó: a polgármester nevében Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

9. Újvárosi Óvoda Székhely Intézményének létszámemelésre vonatkozó kérelme
Előadó: a polgármester nevében Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

10. Többletmunka elvégzéséhez pénzügyi fedezet biztosítása a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek
Előadó: a polgármester nevében Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2017. december 7.

Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke