2018. Február 21., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
2. - A Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
3. - A 2018. évi városbejárási terv jóváhagyása
4. - A Kőszeg, 459 és 462 hrsz.-ú ingatlanok átminősítése
5.a - Vagyonügyek: Kőszeg, Irottkő u. 2/B 1/3 sz. alatti lakásra érkezett vételi szándék
5.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról való nyilatkozat (Kőszeg, 0121/17 hrsz.)
6. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZ. 2018. 02. 21.
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG
KŐSZEG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság
2018. február 21-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

2. A Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

3. A 2018. évi városbejárási terv jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

4. A Kőszeg, 459 és 462 hrsz.-ú ingatlanok átminősítése
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

5. Vagyonügyek:
a) Kőszeg, Irottkő u. 2/B 1/3 sz. alatti lakásra érkezett vételi szándék
b) Elővásárlási jogról való nyilatkozat (Kőszeg, 0121/17 hrsz.)
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2018. február 14.
Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök