2018. Február 22., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása
2. - A Szociális Gondozási Központ 2018. évi intézményi térítési díjának megállapítása
3. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítása
4. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
5. - A Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat és alapító okiratának módosítása
7. - Szabályzat a JWL-470 forgalmi rendszámú Renault Trafic típusú gépjármű használatának szabályairól
8. - A 2018. évi városbejárási terv jóváhagyása
9. - EGY MAPPÁBAN PÉNZÜGYI BIZ. 2018. 02. 22.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság
2018. február 22-én (csütörtökön) 14.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Dr. Nagy Edina aljegyző

2. A Szociális Gondozási Központ 2018. évi intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető

3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

5. A Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

6. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat és alapító okiratának módosítása
Előadó: a jegyző nevében Dr. Nagy Edina aljegyző

7. Szabályzat a JWL-470 forgalmi rendszámú Renault Trafic típusú gépjármű használatának szabályairól
Előadó: a polgármester nevében Dr. Zalán Gábor jegyző

8. A 2018. évi városbejárási terv jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2018. február 14.
Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke