2018. Március 21., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című, TOP-1.1-1-16 számú felhívásra pályázat benyújtása
2. - A Kőszeg, 0380/1 - 0380/4 hrsz.-ú a földterületek belterületbe vonása
3. - A Kőszeg, 7248 hrsz.-ú földterület belterületbe vonása
4. - A Kőszeg, 6665/4 hrsz.-ú földterület belterületbe vonása
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG
KŐSZEGM E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság
2018. március 21-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című, TOP-1.1-1-16 számú felhívásra pályázat benyújtása
Előadó: a polgármester nevében Fekete Balázs fejlesztési irodavezető

2. A Kőszeg, 0380/1- 0380/4 hrsz.-ú a földterületek belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

3. A Kőszeg, 7248 hrsz.-ú földterület belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

4. A Kőszeg, 6665/4 hrsz.-ú földterület belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

Zárt ülés keretében:

5. Kitüntetési javaslatok
Előadó: a polgármester nevében Csiki István ügyintéző


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2018. március 14.

Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök