2018. Május 23., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2. - A 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
3. - Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
4. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.), valamint a történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
5. - Költségvetési módosító javaslat
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló
7. - A Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója
8. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről
9. - „Kőszeg klímastratégiájának elkészítése és szemléletformálás” című pályázat benyújtása
10. - Rendezési terv 7. sz. módosításával kapcsolatos döntés meghozatala
11. - A Kőszeg, 7249 hrsz.-ú ingatlan átminősítése
12. - Szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem
13. - Vagyonügy: Kőszeg, Chernel u. 12. fsz. 3. számú lakás vételi szándéka
14. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZ. 2018. 05. 23.
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG
KŐSZEGM E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság
2018. május 23-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előterjesztő: Huber László polgármester

2. A 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

3. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

4. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015.
(VI. 26.), valamint a történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

5. Költségvetési módosító javaslat
Előterjesztő: Huber László polgármester

6. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló
Előterjesztő: Kovács István igazgató

7. A Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója
Előterjesztő: Preininger Ferenc, a felügyelő bizottság elnök8. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horváth Ferenc elnök

9. „Kőszeg klímastratégiájának elkészítése és szemléletformálás” című pályázat benyújtása
Előterjesztő: Básthy Béla alpolgármester

10. Rendezési terv 7. sz. módosításával kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Bertók Sándor főépítész

11. A Kőszeg, 7249 hrsz.-ú ingatlan átminősítése
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

12. Szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

13. Vagyonügy: Kőszeg, Chernel u. 12. fsz. 3. számú lakás vételi szándéka
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2018. május 17.


Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök