2018. Augusztus 22., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
2. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
3. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
4. - Beszámoló a hulladékgazdálkodás helyzetéről
5. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
6. - Elővásárlási jogról nyilatkozat - Kőszeg, 0147/15. hrsz.
7. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása
8.a - Vagyonügy: Kőszeg, Rákóczi F. u. 79. I/4. sz. lakás hasznosítása
8.b - Vagyonügy: Kőszeg, Űrhajósok u. 19/A I/4. sz. lakás hasznosítása
8.c - Vagyonügy: Kőszeg, 3851 hrsz. ingatlan vételi szándéka
9. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZ. 2018. 08. 22.
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG
KŐSZEG


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság
2018. augusztus 22-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

2. A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

3. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

4. Beszámoló a hulladékgazdálkodás helyzetéről
Előterjesztő: Kovács István igazgató

5. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

6. Elővásárlási jogról nyilatkozat - Kőszeg, 0147/15. hrsz.
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető

7. A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető


8. Vagyonügyek:
a) Kőszeg, Rákóczi F. u. 79. I/4. sz. lakás hasznosítása
b) Kőszeg, Űrhajósok u. 19/A I/4. sz. lakás hasznosítása
c) Kőszeg, 3851 hrsz. ingatlan vételi szándéka
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2018. augusztus 16.

Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök