2007. Október 24., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Bizottsági anyag (Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság)
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2007. október 24-én (szerdán) 16.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. A KSE által kötött bérleti szerződések felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

2. A Címerpajzs Kft. kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

3. TIT Kft. kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

4. Nemes-dűlő telektulajdonosainak kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

5. Lepold Gábor telektulajdonos kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

6. A kőszegi városfalak helyreállítási programja
Előadó: a polgármester nevében Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi turisztikai koordinátor

7. Városi információs táblák elhelyezése
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

8. Városrehabilitációs támogatási kérelmek
a) Martis Anna, Jurisics tér 1.
b) Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető9. Vagyonügyek:
- Polyák András ingatlancsere és –vásárlási kérelme
- Róka István garázsvásárlási kérelme (2464/3/A/4 hrsz.)
- ABIC Kft. kérelme parkoló létesítésére (2248/5 és 2247 hrsz.)
- Az ABIC Kft. kérelme a 3657/1 hrsz-ú ingatlan vásárlására
- Pusztai Gergő ingatlan-csere kérelem módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Civil szervezetek támogatását bonyolító ad-hoc bizottságba tag delegálása
Előterjesztő: Földesi Zoltán bizottsági elnök

11. Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2007. október 17.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök