2019. Március 20., Szerda, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház között kötendő, a városi közművelődési célú hirdetőeszközök használatát szabályozó megállapodás
2. - A Kőszeg, 6870/3-13 hrsz.-ú földrészletek belterületbe vonása
3. - Mosdóhasználatra vonatkozó megállapodás
4. - A 2019. évi városbejárási terv jóváhagyása
5. - Vagyonügy: Kőszeg, 2975/76 hrsz.-ú terület vételi szándéka
6. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZ. 2019. 03. 20.
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG
KŐSZEG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2019. március 20-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 131. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház között kötendő, a városi közművelődési célú hirdetőeszközök használatát szabályozó megállapodás módosítása
Előadó: a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

2. A Kőszeg, 6870/3-13 hrsz.-ú földrészletek belterületbe vonása
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

3. Mosdóhasználatra vonatkozó megállapodás
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

4. A 2019. évi városbejárási terv jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

Vagyonügy:
5. Kőszeg, 2975/76 hrsz.-ú terület vételi szándéka
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2019. március 12.

Kiss Péter s. k.
a bizottság elnöke