2019. Szeptember 19., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Egyes önkormányzati rendeletek hatáskörátruházással kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
2. - Házasságkötésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
4. - TOP-7.1.1-16-2016-0017 számú pályázat megvalósításának meghosszabbítása (HACS)
5. - Feladatellátási szerződések módosítása
6. - Köznevelési szerződések módosítása
7. - Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások intézményekkel
8.a - Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása: Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvoda kérelme
8.b - Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása: Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Bölcsőde kérelme
9. - Zárt ülés keretében: Az önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása (az anyagot később küldjük)
10. - Egy mappában Pénzügyi Bizottság 2019. 09.19.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2019. szeptember 19-én (csütörtökön) 14.00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D:


1. Egyes önkormányzati rendeletek hatáskörátruházással kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.

2. Házasságkötésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

3. Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Előterjesztő: Göncz Szabolcs tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

4. TOP-7.1.1-16-2016-0017 számú pályázat megvalósításának meghosszabbítása (HACS)
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató

5. Feladatellátási szerződések módosítása
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

6. Köznevelési szerződések módosítása
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető

7. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások intézményekkel
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

8. Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása:
a) Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvoda kérelme
Előterjesztő: Gyuráczné Kiss Marietta intézményvezető

b) Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Bölcsőde kérelme
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető

Zárt ülés keretében:

9. Az önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása (az anyagot később küldjük)
Előadó a polgármester nevében: Csiki István ügyintézőMegjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2019. szeptember 13.Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke