2020. Március 18., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás
3. - Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása
4. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése
5. - Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala
6. - Kelcz-Adelffy. u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása
7. - Területcsere iránti kérelem – Kőszeg, 0183/1 hrsz. 0183/2 hrsz.
8. - Belterületbe vonás Kőszeg, 6903 hrsz.
9. - A NIF Zrt. kőszegi 09/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme
10. - Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelmének benyújtása
11. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 2020. 03. 18.
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG
KŐSZEG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság
2020. március 18-án (szerdán) 14.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálás
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása (Az anyagot később küldjük.)
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

3- Az önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása
Eladó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző

4. Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész

5. Rekreációs célú földhasználati szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

6. Kelcz-Adelffy. u. 5. 1. em. 3. sz. lakás rendeltetésváltozása
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

7. Területcsere iránti kérelem – Kőszeg, 0183/1 hrsz. 0183/2 hrsz.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

8. Belterületbe vonás Kőszeg, 6903 hrsz.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

9. A NIF Zrt. kőszegi 09/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vízelvezetési kérelme
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető

10. Önkormányzati útfelújítási pályázat módosítási kérelmének benyújtása
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2020. március 12.
Kiss Péter s. k.
a bizottsági elnöke