2007. November 8., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság rendkívüli ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság anyaga
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2007. november 8-án (csütörtökön) 13.30 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 1 óra.


N A P I R E N D :


1. Városrehabilitációs támogatási kérelem
- Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kőszeg, Jurisics tér 11.)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. Vagyonügyek:
- Vagyonrendelet módosítása – Rádai Ágnes kérelme
- 2869/16 hrsz-ú ingatlan megosztása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2007. november 6.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök