2020. Szeptember 24., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
2. - Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
3. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye
4. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződése
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző

2. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

3. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

4. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződése
Előterjesztő: Kovács István igazgató

Zárt ülés keretében:

5. Az önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása (Az anyagot később küldjük.)
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2020. szeptember 16.

Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke