2020. Szeptember 23., Szerda, 15:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
2. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről
3. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződése
4. - Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG
KŐSZEG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2020. szeptember 23-án (szerdán) 15.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, Kovács István igazgató

2. Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Kovács István igazgató

3. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződése
Előterjesztő: Kovács István igazgató

4. Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

Zárt ülés keretében:

5. Az önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása (Az anyagot később küldjük.)
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2020. szeptember 16.

Kiss Péter s. k.
a bizottság elnöke