2007. November 22., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság anyaga
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2007. november 22-én (csütörtökön) 9.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :


1. A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a 2007. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. 2008. évi költségvetési koncepció
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. A Kőszeg és Vidéke újság jövője
Előterjesztő: Dr. Mátrai István, a KIOS Bizottság elnöke

5. Városi TV üzemeltetése
Előterjesztő: Huber László polgármester

6. A mezőőri szolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Tóth László jegyző

7. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Az autóbusz viteldíjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Használati jog alapítása a kistérségi társulással
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Az Idősek Gondozóháza bővítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. A Rajnis utcában súlykorlátozás
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szerződés kiegészítése
Előterjesztő: Huber László polgármester

13. Az intézményi átszervezések tapasztalatai
A Jurisich Miklós Gimnázium vizsgálatára létrehozott bizottság jelentése
Előterjesztők: Preininger Ferenc bizottsági elnök és Racker Béla képviselő

14. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár pótelőirányzati kérelme
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató

15. Megállapodás a Kőszeg és Vidéke Ipartestülettel
Előadó: a polgármester nevében Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

16. Közoktatási infrastruktúra-fejlesztési pályázat
Előadó: a polgármester nevében Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

17. A parkolóbérletek 2008. évi díjainak megállapítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

18. Önkormányzati bérlakások bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

19. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatási díjak módosítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

20. A városüzemeltetési feladatok ellátásának 2008. évi díjai
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

21. 2008. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Fehér Csaba belső ellenőr

Zárt ülés keretében

22. Az V. ütem hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2007. november 15.Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök