2022. Február 9., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság együttes ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2022. évi intézményi térítési díjának megállapítása
2. - A bölcsőde intézményi térítési díjának megállapítása
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
4. - A 2023-2025. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámának jóváhagyása
5. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
6. - Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
7. - A 2022. évi vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása
8. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet f
9. - Döntés éves városbejárás elrendeléséről
10. - Vagyonügy: Ingatlanfelajánlás (Kőszeg, 6664/2 hrsz. és 4613 hrsz.) (csak a Városfejlesztési Bizottság tárgyalja)
13. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 2022. 02. 09.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI
BIZOTTSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság és a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság
2022. február 9-én (szerdán) 14.00 órakor
együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívjuk.
Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozóterme

N A P I R E N D :

1. A Szociális Gondozási Központ 2022. évi intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető

2. A bölcsőde intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető

3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

4. A 2023-2025. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámának jóváhagyása
Előadó a polgármestert nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

5. Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

6. Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

7. A 2022. évi vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

9. Döntés éves városbejárás elrendeléséről
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

10. Vagyonügy: Ingatlanfelajánlás (Kőszeg, 6664/2 hrsz. és 4613 hrsz.) (csak a Városfejlesztési Bizottság tárgyalja)
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

11. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (csak a Pénzügyi Bizottság tárgyalja)
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető

12. A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötendő feladatátvállalási megállapodás (csak a Pénzügyi Bizottság tárgyalja)
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kőszeg, 2022. február 01.

Sas Norbert s. k. Kiss Péter s. k.
bizottsági elnök bizottsági elnök