2007. November 21., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság anyaga
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2007. november 21-én (szerdán) 16.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. 2008. évi költségvetési koncepció
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. ÖBB vasút nyomvonala (’56-os emlékmű helyének meghatározása)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Lepold Gábor kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

5. Wurst Sándor kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

6. Rodler Veronika kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

7. Bács Balázsné kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

8. Gergye László kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

9. A Sáncárok u. 22/B. alatti társasház lakóinak kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

10. Szolnoki László kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

11. Szolnoki Attila kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

12. Vagyonügyek:
- Sikertelenül pályáztatott Mohás utcai és Forrás utcai ingatlanok
- Búza Gyula ingatlan eladási ajánlata
- 0205/17 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- 7811 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- Déri Károly 1890 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése
- Kálvária u. 23. alatti lakás értékesítése
- Rádióklub ingatlanvásárlási kérelme (Kossuth L. u. 15.)
- Sikertelenül pályáztatott ingatlanok (3344/47, 3344/48 hrsz)
- Az új temetőhöz területvásárlás
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. A KSE épületfelújítási kérelme (az előterjesztést ülésen osztjuk ki)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Zárt ülés keretében:

14. Az V. ütem hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

15. EgyebekMegjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2007. november 15.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök