2022. November 17., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
2. - Beszámoló a 2022. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
3. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
4. - A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
6. - A 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
7. - A 2023-2026. évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
8. - A Magyar Nemzeti Levéltárral kötött haszonkölcsön-szerződés módosítása a Kőszeg, Jurisics tér 2. szám alatti ingatlan tekintetében
9. - Kőszeg, Meskó u. 1. számú ingatlanra létrejött haszonkölcsön megállapodás módosítása
10. - Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetési előirányzat átcsoportosítása
11. - EGY MAPPÁBAN PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 2022. 11. 17.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság
2022. november 17-én (csütörtökön) 14.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. sz. tanácskozóterme

N A P I R E N D :

1. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

2. Beszámoló a 2022. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: Dr. Dömötör Ramóna igazgatási osztályvezető-helyettes

5. Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Bognár András tű. őrnagy, mb. tűzoltóparancsnok

6. A 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

7. A 2023-2026. évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

8. A Magyar Nemzeti Levéltárral kötött haszonkölcsön-szerződés módosítása a Kőszeg, Jurisics tér 2. szám alatti ingatlan tekintetében
Előadó a polgármester nevében: Dr. Dömötör Ramóna igazgatási osztályvezető-helyettes

9. Kőszeg, Meskó u. 1. számú ingatlanra létrejött haszonkölcsön megállapodás módosítása
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

10. Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetési előirányzat átcsoportosítása
Előadó a polgármestert nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2022. november 8.
Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke