2007. December 13., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság anyaga
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2007. december 13-án (csütörtökön) 9.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :1. A képviselői tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Preininger Ferenc bizottsági elnök

2. A polgármester és az alpolgármester javadalmazása, költségtérítése valamint jutalmazása
Előterjesztő: Preininger Ferenc bizottsági elnök

3. A mezei őrszolgálatról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Tóth László jegyző

4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Dr. Nagy Edina osztályvezető

5. Az ELAMEN Zrt-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

6. A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

7. A lakbérekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert osztályvezető

8. A parkolási díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. A szilárd hulladék elszállításának díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. A 2008. évi víz- és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. A Chernel utca forgalmi rendjének megváltoztatása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Javaslat a Képviselő-testület 2008. évi munkaprogramjához (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Preininger Ferenc bizottsági elnök

Zárt ülés keretében:

14. A Vas Megyei Önkormányzat felé kitüntetési javaslatok
Előadó: a polgármester nevében Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintézőMegjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2007. december 5.Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök