2023. Június 21., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
3. - Beszámoló a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról
4. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzata átcsoportosítása
5. - Az új temető karbantartására, zöldfelület fenntartására vonatkozó döntések meghozatala
6. - Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgálati szerződés megszüntetése
7. - Vagyonügy: Kálvária u. 69. I. emelet 3. sz. alatti lakás hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
8. - Vagyonügy: Kőszeg, 2975/109, 2975/110, 2975/111 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó döntések meghozatala
9. - Vagyonügy: Volt vasúti őrház értékesítésére vonatkozó döntés meghozatala
10. - EGY MAPPÁBAN VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 2023. 06. 21.
VÁROSFEJLESZTÉSI, IDEGENFORGALMI,
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONÜGYI
BIZOTTSÁG
KŐSZEG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság
2023. június 21-én (szerdán) 14.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme

N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet pontosítása (Az előterjesztést később küldjük)
Előterjesztő: Bertók Sándor főépítész

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (Az előterjesztést később küldjük)
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

3. Beszámoló a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról
Előterjesztő: Eső Attila igazgató

4. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzata átcsoportosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

5. Az új temető karbantartására, zöldfelület fenntartására vonatkozó döntések meghozatala
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

6. Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgálati szerződés megszüntetése
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

7. Vagyonügy: Kálvária u. 69. I. emelet 3. sz. alatti lakás hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

8. Vagyonügy: Kőszeg, 2975/109, 2975/110, 2975/111 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó döntések meghozatala
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

9. Vagyonügy: Volt vasúti őrház értékesítésére vonatkozó döntés meghozatala
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2023. június 13.
Kiss Péter s. k.
a bizottsági elnöke