2023. Június 22., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
3. - A gyermekétkeztetés nyersanyagnormáinak megállapítása, valamint a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
4. - Beszámoló a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról
5. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzata átcsoportosítása
6. - A Kőszegi Síugró Szakosztály megrongált sísáncának javítási munkáihoz önkormányzati támogatás nyújtása
7. - Az új temető karbantartására, zöldfelület fenntartására vonatkozó döntések meghozatala
8. - Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgálati szerződés megszüntetése
9. - Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról
10. - EGY MAPPÁBAN PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 2023. 06. 22.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság
2023. június 22-én (csütörtökön) 14.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozóterme


N A P I R E N D:

1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet pontosítása (Az előterjesztést később küldjük)
Előterjesztő: Bertók Sándor főépítész

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (Az előterjesztést később küldjük)
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

3. A gyermekétkeztetés nyersanyagnormáinak megállapítása, valamint a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető

4. Beszámoló a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról
Előterjesztő: Eső Attila igazgató

5. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzata átcsoportosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

6. A Kőszegi Síugró Szakosztály megrongált sísáncának javítási munkáihoz önkormányzati támogatás nyújtása
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

7. Az új temető karbantartására, zöldfelület fenntartására vonatkozó döntések meghozatala
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

8. Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgálati szerződés megszüntetése
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

9. Döntés orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2023. június 15.
Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke