2023. Szeptember 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának költségvetési előirányzat átcsoportosítása – közüzemi költségekre
3. - Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés hosszabbítása
4. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirat módosításának jóváhagyása
5. - Rózsakereszt Kft. székhelybejegyzési kérelme
6. - Támogatási kérelem benyújtása kerékpáros pumpapálya létesítésére
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI
BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó
Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság
2023. szeptember 21-én (csütörtökön) 14 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozóterme

N A P I R E N D :

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

2. Kőszeg Város Önkormányzatának költségvetési előirányzat átcsoportosítása – közüzemi költségekre
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

3. Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés hosszabbítása
Előadó a polgármester nevében: Dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető

4. A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirat módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Eső Attila igazgató

5. Rózsakereszt Kft. székhelybejegyzési kérelme
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

6. Támogatási kérelem benyújtása kerékpáros pumpapálya létesítésére
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

Zárt ülés keretében:
7. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2023. szeptember 15.

Sas Norbert s. k.
a bizottság elnöke