2007. December 12., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság anyaga
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G
M E G H Í V Ó
Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság
2007. december 12-én (szerdán) 16.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
N A P I R E N D :
1. A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. A Kőszegi Városfejlesztő Kft. beszámolója
Előterjesztő: Kocsis József ügyvezető igazgató

3. Az ELAMEN Zrt. HACCP rendszerének felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A Kőszegi SE Kenyér-hegyi fejlesztési projektje
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető és
Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

5. Vagyonügyek
- Rákóczi F. u. 91. alatti helyiség ügye (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)
- Rajnis u. 11. alatti helyiségben országgyűlési képviselői iroda létrehozása
- A Városüzemeltető Kht. telephelyre vételi ajánlat (2869/16 hrsz)
- Út kisajátításáról szóló döntés visszavonása
- A 2116/5 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése
- A Liszt F. utca 30. alatti épület leégett részére vételi szándék (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
- A Kőszegi Kerékpáros Egyesület vételi szándéka (Kossuth L. u. 7., az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
- A 2826 és a 2558/1 hrsz-ú ingatlanokról elővásárlási jog törlése (Meritum Kft.)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Városmajor – piac fejlesztése, hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Javaslat a Képviselő-testület 2008. évi munkaprogramjához (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Földesi Zoltán bizottsági elnök

8. Egyebek
Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2007. december 5.
Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök