2024. Március 20., Szerda, 09:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
2. - Az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó megállapodás megkötése
3. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium intézményátszervezésének a véleményezése
4. - A Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésének a véleményezése
5. - Beszámoló a közétkeztetés minőségellenőrzéséről
6. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása
7. - Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéjével kapcsolatos döntések meghozatala
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, SZOCIÁLIS,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
2024. március 20-án (szerdán) 9.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozóterme

N A P I R E N D :

1. Felnőtt háziorvosok feladatellátási szerződéseinek felülvizsgálata (Szóbeli előterjesztés)

2. Az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó megállapodás megkötése
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

3. A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium intézményátszervezésének a véleményezése
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető

4. A Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésének a véleményezése
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető

5. Beszámoló a közétkeztetés minőségellenőrzéséről
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető

6. A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása
Előterjesztő: Kövesdi Gáborné főigazgató

7. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéjével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető

Zárt ülés keretében:
8. Díszpolgári cím visszavonásáról szóló előterjesztés megtárgyalása
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2024. március 14.

Fekete-Pataki Edit s. k.
a bizottság elnöke