2008. Január 23., Szerda, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság anyaga
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2008. január 23-án (szerdán) 9.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Szabálysértési tényállásokat tartalmazó rendeletek módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

2. A lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

3. Civil szervezetek támogatási szerződéseinek jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

4. Natúrpark támogatási szerződés felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

5. Az V. ütem új pályázata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Vagyonügyek:
- Chernel u. 6., Kelcz-Adelffy u. 5. alatti lakások cseréje
- Kiss János u. 40. alatti üres lakás sorsa
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. A Kistérségi Munkaszervezet hivatali integrációja
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

8. Kőszeg és Vidéke újság felelős kiadói és szerkesztői pályázata
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

9. A történelmi belváros projekt-előkészítési munkái
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

10. Kötvénykibocsátásból származó bevétel befektetése (az előterjesztést 22-én küldjük)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

11. Kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

Zárt ülés keretében:

12. Dr. Tóth László jegyző kitüntetési javaslata
Előterjesztő: Rába László képviselő

13. Kovács István Kht. igazgató munkabére
Előterjesztő: Huber László polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2008. január 15.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök