2008. Január 23., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság anyaga
1. - Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság anyaga
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E GM E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2008. január 23-án (szerdán) 16 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. Új utca elnevezése
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

2. Gondozóház bővítésének felülvizsgálata és átminősítése
Előterjesztő: Raposa Helga, a SZGK vezetője

3. Az Idősek Klubja helyiségének bővítése
Előterjesztő: Raposa Helga, a SZGK vezetője

4. Tornay Endre András kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

5. A történelmi belváros projekt-előkészítési munkái
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

6. Az V. ütem új pályázata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Belterületbe vonás szabályainak megállapítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Rendezési terv módosítási kérelem a 817 hrsz-ú ingatlanra
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Rendezési terv módosítási kérelem a 2513 hrsz-ú ingatlanra
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető10. Vagyonügyek
- Bérlőkijelölési joggal terhelt lakások ügye
- Chernel u. 6., Kelcz-Adelffy u. 5. alatti lakások cseréje
- Chernel u. 6. helyiségügy (Szima Andrea)
- Kiss Zoltán Miksa elővásárlási joga
- Kiss János u. 40. alatti üres lakás sorsa
- Pék utcai, 1717 hrsz-ú ingatlanon garázsépítés
- Rába László országgyűlési képviselő helyiségügye
- 1160/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- 3662 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
- Vasi Best Info Kft. vételi szándéka (Kossuth L. u. 15.)
- Déri Károly kérelme
- Árpád tér 2. alatti lakás értékesítése (az ülésen osztjuk ki)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2008. január 15.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök