2008. Február 21., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság anyaga
2. - 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉSRENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2008. február 21-én (csütörtökön) 9 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása (hétfőn lesz megtalálható a honlapon)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

3. Az Űrhajósok u. 19/E. alatt megüresedett önkormányzati bérlakás további sorsa
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

4. Az Idősek Klubja bővítésének részletes költségvetése
Előterjesztő: Raposa Helga a SZGK intézményvezetője

5. Az önkormányzati kitüntetésekről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

6. Tájékoztató a város közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Stubán Tamás r.alezredes, városi rendőrkapitány

7. Tájékoztató a kistérségi belső ellenőrzésekről
Előterjesztő: Rétiné Tóth Anikó munkaszervezet-vezető

8. A kistérségi megállapodás módosítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Huber László polgármester


9. A 2008. évi vagyongazdálkodási elvek meghatározása
Előterjesztő: Földesi Zoltán a VVK Bizottság elnöke,
Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Új szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

11. A Polgárőr Egyesületnek csapatzászló adományozása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Huber László polgármester

12. A rendőrség számára körzeti megbízotti helyiség biztosítása
Előterjesztő: Huber László polgármester

13. Beszámoló a nem önkormányzati szervezeteknek nyújtott 2007. évi támogatások elszámolásáról
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián ügyintéző

14. A 2008. évi ingatlanfelújítási és karbantartási terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

15. A 2008. évi út-, járda-, híd- és homlokzat-felújítási terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

Zárt ülés keretében:

16. Fellebbezés állattartási ügyben
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

17. A 2008. évi önkormányzati kitüntetési javaslatok elbírálása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2008. február 13.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök