2008. Február 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság anyaga
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E GM E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2008. február 20-án (szerdán) 16 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. A 2008. évi vagyongazdálkodási elvek meghatározása
Előterjesztő: Földesi Zoltán bizottsági elnök,
Rimányi Krisztina osztályvezető

2. Az Űrhajósok u. 19/E. alatt megüresedett önkormányzati bérlakás további sorsa
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

3. Az Idősek Klubja bővítésének részletes költségvetése
Előterjesztő: Raposa Helga SZGK intézményvezető

4. Hunyadi Mátyás szobrának áthelyezése
Előterjesztő: Huber László polgármester

5. A rendőrség számára körzeti megbízotti helyiség biztosítása
Előterjesztő: Huber László polgármester

6. A városmajor és a piac területének fejlesztése
Előterjesztő: Kocsis József, a Kőszegi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője

7. A 2008. évi ingatlanfelújítási és karbantartási terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

8. A 2008. évi út-, járda-, híd-, és homlokzatfelújítási terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

9. Tájékoztató a régi hulladéklerakó rekultivációjáról
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

10. A 2008. évi parkfenntartási terv
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

11. 2008. évi útfelújítási terv
Előadó: a polgármesteri nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. A Károly Róbert téri és a Hunyadi parki nyilvános WC-k működtetése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Vagyonügyek:
- 4903 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- 2869/23 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- 0205/26 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- 7624 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- 0203/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető


Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2008. február 13.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök