2008. Március 20., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - 1. A természeti értékek helyi védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet megalkotása
3. - A közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása
4. - A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. - A horgásztavak haszonbérleti szerződéseinek felülvizsgálata
6. - A 2007. évi közbeszerzési eljárások tapasztalatai
7. - Polgárőrségnek csapatzászló adományozása
8. - "Kőszeg Város Művelődéséért Elismerés" szabályzata
9. - Roma közhasznú munkaprogram indítása
10. - A 2008. évi közbeszerzési terv elfogadása
11. - A Kőszeg és Vidéke újság kiadói pályázatának elbírálása
12. - A város rendje és tisztasága, a homlokzatok felújítása
13. - A televíziós közvetítésekre vonatkozó megállapodás elfogadása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉSRENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2008. március 20-án (csütörtökön) 9 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. A természeti értékek helyi védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A horgásztavak haszonbérleti szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A 2007. évi közbeszerzési eljárások tapasztalatai
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Polgárőrségnek csapatzászló adományozása
Előterjesztő: Huber László polgármester

8. "Kőszeg Város Művelődéséért Elismerés" szabályzata
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna közoktatási ügyintéző

9. Roma közhasznú munkaprogram indítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

10. A 2008. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

11. A Kőszeg és Vidéke újság kiadói pályázatának elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

12. A város rendje és tisztasága, a homlokzatok felújítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

13. A televíziós közvetítésekre vonatkozó megállapodás elfogadása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

Zárt ülés keretében:


14. A Kőszeg és Vidéke újság felelős szerkesztői pályázatának elbírálása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző


15. Kitüntetési javaslat Gayer Gyula Emlékplakettre
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző
Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2008. március 13.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök