2008. Március 19., Szerda, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A természeti értékek helyi védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet megalkotása
3. - A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - Az Innovációs Park Kft. útépítési ügye
5. - A horgásztavak haszonbérleti szerződéseinek felülvizsgálata
6. - Az V. ütem területének hasznosítására vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánítása
7. - Jagodics Balázsné Rohonci u. 48/A. alatti lakos kérelme
8. - Torda Sándor Rohonci u. 30. alatti lakos kérelme
9. - Angyal József Budapest, XIX. Nádasdy u. 16. alatti lakos kérelme
10. - A Kecskeszőlő dűlő telektulajdonosainak kérelme
11. - Cribellé Szilvia és 9 társának kérelme
12. - A város rendje és tisztasága, a homlokzatok felújítása
13. - KSE bérleti szerződések felülvizsgálata
13.a - Vagyonügyek: -Borbás Imre vásárlási szándéka a 982/1 és a 982/2 hrsz-ú ingatlanokra
13.b - A 70/2007. (XI. 21.) VVK bizottsági határozat visszavonása
13.c - Kiss Zoltán Miksa kérelme külterületi földrészletek belterületbe vonására (0203/10-0203/17 hrsz-ig)
13.d - 2917/9/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése (volt posztógyári irodaépület)
13.e - Az MSZP ingatlanügye
13.f - A 1160/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2008. március 19-én (szerdán) 15 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A természeti értékek helyi védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Az Innovációs Park Kft. útépítési ügye
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A horgásztavak haszonbérleti szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Az V. ütem területének hasznosítására vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Jagodics Balázsné Rohonci u. 48/A. alatti lakos kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

8. Torda Sándor Rohonci u. 30. alatti lakos kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

9. Angyal József Budapest, XIX. Nádasdy u. 16. alatti lakos kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

10. A Kecskeszőlő dűlő telektulajdonosainak kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

11. Cribellé Szilvia és 9 társának kérelme
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

12. A város rendje és tisztasága, a homlokzatok felújítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

13. KSE bérleti szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző


14. Vagyonügyek
- Borbás Imre vásárlási szándéka a 982/1 és a 982/2 hrsz-ú ingatlanokra
- A 70/2007. (XI. 21.) VVK bizottsági határozat visszavonása
- Kiss Zoltán Miksa kérelme külterületi földrészletek belterületbe vonására (0203/10-0203/17 hrsz-ig)
- 2917/9/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése (volt posztógyári irodaépület)
- Az MSZP ingatlanügye
- A 1160/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Zárt ülés keretében

15. Kitüntetési javaslat Gayer Gyula Emlékplakettre
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintézőMegjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2008. március 13.


Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök